Zajęcia integracyjne dla pracowników korporacji

Korporacje składają się z ogromnej ilości pracowników zatrudnionych w wielu działach. W tak skonstruowanej machinie wielką wagę przywiązuje się do wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami oraz na linii pracownik – przełożony. Dlatego coraz częściej prowadzone są zajęcia integracyjne.

Celem tychże zajęć ma być tak zwany „team building”, czyli budowanie zespołu współpracujących ze sobą osób. Tenże zespół ma przede wszystkim być wydajny, dobrze wykonywać swoją pracę oraz opierać się na wzajemnym szacunku dla siebie. W celu uzyskania dobrych relacji prowadzone są więc zajęcia, takie jak imprezy integracyjne, polegające na grach zespołowych na przykład w terenie, czy też w paintballa. Korporacje organizują też dla pracowników pikniki, bale maskowe, czy też wiele innych zbliżających ich do siebie eventów.

24.06.2014. 09:13